குழந்தைகள் தளபாடங்கள் பாதுகாப்பை எவ்வாறு தேர்வு செய்கின்றன?

2021-10-21

சந்தையில் குழந்தைகளுக்கான தளபாடங்கள் மிகவும் வேறுபட்டவை, மேசை, நாற்காலி, அமைச்சரவை மற்றும் படுக்கை என நான்கு வகை தயாரிப்புகளாகப் பிரிக்கலாம், குழந்தைகளுக்கான தளபாடங்கள் வாங்குதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.1. குழந்தைகளுக்கான தளபாடங்கள் வாங்கும் போது, ​​தயாரிப்புகளின் பெயர், முகவரி, மாதிரி, விவரக்குறிப்பு, அறிவுறுத்தல் கையேடு (நிறுவல் அறிவுறுத்தல் கையேடு உட்பட) ஆகியவற்றை கவனமாக சரிபார்த்து, தொடர்புடைய தயாரிப்புகளின் ஆய்வு அறிக்கையை சரிபார்க்க வேண்டும்.

2. குழந்தைகள் சாத்தியமான ஆபத்துக்களை எதிர்கொள்வது குறைவு. வலுவான வாசனை, சிக்கலான கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு, கூர்மையான தொடு புள்ளிகள் மற்றும் பிற பாதுகாப்பு அபாயங்கள் கொண்ட பொருட்களை வாங்க வேண்டாம் என்று பெற்றோர்கள் முயற்சிக்க வேண்டும்.

3, பொருளின் தரத்தை வாங்குவதில் சந்தேகம் இருந்தால், தகுதிவாய்ந்த ஆய்வு நிறுவனங்களுக்கு ஆய்வுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.